Chatbots a agenti konverzácie, aký je rozdiel?

AI spôsobuje seizmický posun v tom, že zariadenia sú teraz schopné porozumieť neštruktúrovaným údajom podobným spôsobom ako ľudia a môžu sa poučiť z interakcií v malom množstve času. To vytvára nekonečné možnosti, ktoré spôsobujú, že sa nové obchodné prípady objavia v malom množstve času. Zatiaľ čo AI možno použiť na odhalenie informácií a pomoc podnikom pri analýze údajov, tu v IBM tiež vidím posun v zákazníckych skúsenostiach. V dôsledku zmien spoločnosti stále viac vytvárajú interakcie so zákazníkmi. Podporuje éru, v ktorej sú informácie k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni a všeobecne sa akceptuje pomocníkov s infúziou AI.

Začiatky Chatbots

Zastavenie paľby ukazuje revolúciu osobného počítača v osemdesiatych rokoch a neskôr rast svetovej siete začiatkom 90. rokov.

Nedávno som videl starú epizódu Halt and Catch Fire a bol som oslnený. Poskytuje dobrý prehľad o tom, ako začali konverzačné služby. Najmä to, že už v 80. rokoch existovala túžba a vízia dať strojom dušu a začať konverzáciu.

Zdroj: základná doska

Halt a Catch Fire sa odvolávajú na simuláciu umelej inteligencie Elizy, ktorá bola vyvinutá v roku 1980. Eliza naznačila dnešné Watson, Siri a Alexa. Mimoriadne pozoruhodné je však to, že chatovanie s Elizou je zábava. Môžete si to vyskúšať tu: http://www.masswerk.at/elizabot/

Zdroj: TRS-80

Je rok 2018 a sme pripravení. Máme technológiu a povedomie užívateľa. Sme pripravení zapojiť sa do umelej inteligencie, poznáme jej silné stránky a sme schopní vytvoriť konverzáciu, ktorá nielen simuluje niekoľko dialógov, ale je schopná naučiť sa a rozširovať svoje vedomosti. Preto tam, kde je rozsah chatbotov pomerne obmedzený a preddefinovaný, hovoriaci agenti nám dávajú oveľa väčšie ihrisko a interakcie, ktoré sú podložené skutočnou inteligenciou.

Konverzanti

Nielen vám hovoria agenti konverzácie, ale aj robia rozhodnutia za vás. Napríklad môžu vyhľadávať vo vašich súboroch údajov, priamo si rezervovať hotelovú izbu vedľa vašej obľúbenej kaviarne a nájsť najbližší dostupný dátum. Agenti nepoužívajú iba prirodzený jazyk a nerozumejú, majú oveľa väčšiu angažovanosť a prispôsobenie sa ako chamtiví. Okrem toho môžu byť úspešní agenti nasadení v množstve spotrebiteľských kanálov a môžu byť trénovaní na základe skutočných údajov o užívateľovi.

Budúcnosť asistentov AI

Jedným z kľúčových faktorov v budúcnosti bude všadeprítomné používanie konverzačnej AI, kdekoľvek to bude - na vašej ceste do práce alebo počas obchodného rokovania. Umelá inteligencia vám pomôže v reálnom čase a prostredníctvom bežných ľudských interakcií prostredníctvom rozpoznávania hlasu a správ.

„Naše interakcie budú oveľa viac konverzačné, oveľa multimodálne. Aplikácie si budú môcť vyzdvihnúť naše gestá, výrazy tváre, naše emócie, čo sa hovorí v našom hlase. "

Gabi Zijderveld, marketingový riaditeľ, Affectiva

Keď sa blížime do budúcnosti, je dôležité, aby sme v rámci našich služieb riadili skutočné očakávania používateľov a ukázali možnosti, ktoré už môžeme ponúknuť a ktoré nás čakajú.

Vyššie uvedený článok je osobný a nemusí nevyhnutne predstavovať pozície, stratégie alebo názory IBM.