Iracionálne a racionálne čísla

Racionálne číslo a iracionálne číslo sú skutočné čísla. Obidve sú hodnoty, ktoré predstavujú určité množstvo pozdĺž určitého kontinua. Matematika a čísla nie sú šálkou čaju každého, preto niekedy je pre niektorých ľudí mätúce rozlíšiť, ktorý z nich je racionálny a ktorý z nich je iracionálnym číslom.

Racionálne číslo

Racionálne číslo je v skutočnosti akékoľvek číslo, ktoré možno vyjadriť ako zlomok dvoch celých čísel x / y, kde y alebo menovateľ nie je nula. Pretože menovateľ sa môže rovnať jednému, môžeme dospieť k záveru, že všetky celé čísla sú racionálne číslo. Slovo racionálne bolo pôvodne odvodené od pomeru slov, pretože opäť môžu byť vyjadrené ako pomer x / y, keďže obidva sú celé čísla.

Iracionálne číslo

Iracionálne čísla, ako môže naznačovať jeho názov, sú čísla, ktoré nie sú racionálne. Tieto čísla nemôžete písať vo forme zlomkov; môžete ho však napísať v desiatkovej forme. Iracionálne čísla sú tie skutočné čísla, ktoré nie sú racionálne. Medzi príklady iracionálnych čísel patrí: zlatý pomer a druhá odmocnina 2, pretože nemôžete vyjadriť všetky tieto čísla vo forme zlomkov.

Rozdiel medzi iracionálnymi a racionálnymi číslami

Tu je niekoľko rozdielov, ktoré by sme sa mali naučiť o racionálnych a iracionálnych číslach. Po prvé, racionálne čísla sú čísla, ktoré môžeme písať ako zlomok; tie čísla, ktoré nemôžeme vyjadriť ako zlomky, sa nazývajú iracionálne, rovnako ako pi. Číslo 2 je racionálne číslo, ale jeho druhá odmocnina nie. Dá sa určite povedať, že všetky celé čísla sú racionálne čísla, ale nemožno povedať, že všetky nečísla sú iracionálne. Ako je uvedené vyššie, racionálne čísla sa dajú písať ako zlomky; dá sa však písať aj ako desatinné miesta. Iracionálne čísla možno písať ako desatinné miesta, ale nie ako zlomky.

Pri pohľade na to, čo je uvedené vyššie, môže dôjsť k zvládnutiu rozdielu medzi týmito dvoma.