PEO Vs. ASO - Aký je rozdiel?

V priemysle PEO sa často stretávam s otázkou „Aký je rozdiel medzi PEO a ASO?“ Na vyriešenie tejto otázky začíname definovaním inicializmov, ktoré tu sledujeme ...

PEO - skratka pre profesijnú organizáciu zamestnávateľov.
ASO - skratka pre organizáciu správnych služieb.

Dobre, teraz, keď sme to dostali z cesty, pozrime sa, čo v skutočnosti znamenajú a aké sú skutočné rozdiely medzi týmito dvoma modelmi služieb.

PEO aj ASO sú skvelými možnosťami pre podniky, ktoré potrebujú zadávať svoje ľudské zdroje a administratívne povinnosti súvisiace so zamestnancami. Obidve strany tiež podporujú neustále sa meniacu záťaž zamestnávateľa. ALE sú nejaké rozdiely a predtým, ako sa pozrieme na tieto rozdiely, získame základné znalosti o každej službe.

Čo je to PEO?

Organizácia profesionálnych zamestnávateľov (PEO) nesie „váhu“ zamestnania pre podnikateľov a podporuje ich v neustále sa meniacom svete dodržiavania predpisov. PEO prevezme administratívne funkcie oddelenia ľudských zdrojov na riadenie úloh súvisiacich so zamestnaním.

Keď sa vlastník podniku stane partnerom PEO, uzavrie jedinečný vzťah, ktorý umožní PEO prevziať veľa rizík a zodpovedností spojených so zamestnávaním. Pritom zamestnávateľovi ponúka niekoľko jedinečných výhod.

PEO pomáha majiteľom podnikov pri zadávaní administratívnych povinností v súvislosti s týmito oblasťami:

  • dodržiavanie
  • Správa zamestnaneckých a sociálnych dávok
  • Mzdové a daňové služby
  • Odmeny pracovníkov a riadenie rizík
  • Manažment ľudských zdrojov
  • Alternatívne riešenie sporov

Čo je ASO?

Na druhej strane, organizácia administratívnych služieb (ASO) je podobná v tom, že je to tiež možnosť outsourcingu vašich administratívnych úloh v oblasti ľudských zdrojov, spracovania miezd, správy výhod a pomoci s dodržiavaním predpisov.

Čo je to spoločné zamestnanie?

Spoločné zamestnávanie je jedinečné partnerstvo medzi PEO a zamestnávateľom. Znamená to, že sa staráme o vaše problémy, pretože sú to aj naše problémy. Zamestnávateľom a zamestnancom poskytuje zastrešujúcu bezpečnosť, ktorú je priemerné podnikanie zvyčajne možné dosiahnuť bez partnerstva. Táto zdieľaná zodpovednosť, keď podnikáte, môže zachrániť život, ale niektoré firmy zistia, že model ASO im dáva väčší zmysel.

Táto tabuľka uvádza hlavné rozdiely a podobnosti pri pohľade na PEO v porovnaní s ASO

Vedeli ste, že náš program ADR je k dispozícii našim klientom ASO aj PEO? Viac informácií o ADR nájdete tu.

PEO vs. ASO, čo je pre vaše podnikanie lepšie?

Oba modely poskytujú vynikajúcu administratívnu podporu, pomoc s dodržiavaním predpisov, bezpečnostné programy a alternatívne programy riešenia sporov so zamestnávateľom ako zdrojom. Určenie, ktorý model služieb je pre vaše podnikanie najvhodnejší, závisí od veľkého počtu premenných, ktoré sú jedinečné pre každú firmu.

Najlepším spôsobom, ako sa rozhodnúť, je podať žiadosť o návrh a zistiť, pre ktorý model je vaša firma najvhodnejšia. Radi vás prevedieme výhodami, ktoré vám každý model ponúka, aby ste sa mohli rozhodnúť.