články

Distribuované knihy a centralizované databázy a prečo je decentralizácia ďalším veľkým krokom na hypotekárnom trhu Ak existuje jedno odvetvie, ktoré žiada o vylepšenia, ktoré prináša moderná technoló...
Uverejnené dňa 10-12-2019